Aktualności

W dniu 16 września 2016 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Opolnie Zdroju wraz z nauczycielami i rodzicami aktywnie włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata 2016” .

Miała ona na celu uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o najbliższe środowisko, ukazania problemu gromadzenia odpadów i konieczności ich segregowania.

Za organizację tej akcji w naszej szkole odpowiedzialne  były: mgr Aneta Dziubarczyk i mgr Małgorzata Kostuch-Urbańska.

            Do tego dnia przygotowywali się wszyscy przez cały tydzień. Wychowawcy przeprowadzili  w szkole pogadanki na temat dbania o najbliższe środowisko, z uwzględnieniem problematyki segregowania odpadów, uczniowie przygotowali gazetki ścienne oraz plakaty poświęcone tematyce akcji. Z tej okazji ogłoszono również w szkole konkurs dla wszystkich uczniów zatytułowany „Żyjemy zdrowo na sportowo”. Dzieci swoje prace wykonywały z odpadów, a temat jej miał nawiązywać do kończących się w tym dniu działań związanych z Tygodniem Sportu. Laureatami konkursu zostali:

W piątek 16 września 2016 r. odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu SK PCK. Swoją kandydaturę zgłosiło 10 uczniów z klasy V i VI. W głosowaniu wzięli udział uczniowie klas IV-VI oraz nauczyciele. W wyniku głosowania:

Przewodniczącym został Jakub Stępień – uczeń klasy VI z liczbą głosów 8.

Zastępcą przewodniczącego został Gabriel Fret – uczeń klasy VI z liczbą głosów 7.

Sekretarzem została Marcelina Makarewicz – uczennica  klasy VI z liczbą głosów 6.

Skarbnikiem został Karol Ignatowicz -  uczeń klasy VI z liczbą głosów 5.

Członkami Zarządu zostali: Emil Ploch, Aleksandra Gajewska, Klaudia Golasowska, Dominika Sroka, Katarzyna Sadowska.

W roku szkolnym 2016/2017 w zastępstwie p. D. Szwedo opiekunem koła jest p. Małgorzata Kostuch-Urbańska.

 

W czwartek 15 września 2016 r. uczniowie klasy I i IV z naszej szkoły pod opieką nauczycieli p. A. Dziubarczyk, p. Małgorzaty Kostuch-Urbańskiej i p. A. Purzyckiej uczestniczyli z zajęciach dydaktycznych w sali edukacyjnej „Ognik” na terenie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu. Na początku  strażak zapoznał dzieci z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego. Po krótkiej rozmowie uczniowie przebrani w stroje strażackie mieli zadanie wykazać się uzyskanymi wiadomościami i umiejętnościami podczas przygotowanych testów sprawnościowych, do których należało m.in. sprawne uruchomienie alarmu dźwiękowego, prawidłowe wezwanie służby ratunkowej i obsługa węża strażackiego. Na każdego uczestnika czekał pamiątkowy dyplom i słodki poczęstunek. Uczniowie zostali zapoznani także z podstawowymi zasadami ochrony przeciwpożarowej  w budynku mieszkalnym. Dzieci mogły zobaczyć również symulację pożaru pokoju. Po zajęciach w sali edukacyjnej strażacy zaprosili młodych gości do zwiedzania remizy. Dzieci zapoznały się z wyposażeniem wozów strażackich i uczestniczyły w próbny alarmie pożarowym.

A. Dziubarczyk, M. Urbańska, A. Purzycka

Dyrektor Szkoły zaprasza Klasowe Rady Rodziców na spotkanie w dniu 28.09.2016 r.  godz. 14.00.

Podkategorie

1. Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa- kl.I

2.Kochamy Pana Jezusa- kl.II

3. Przyjmujemy Pana Jezusa- kl.III

-->