Ogłoszenia

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PCK w Opolnie Zdroju wraz z wychowawcami zaprasza wszystkich rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 będą uczęszczały do oddziału przedszkolnego na spotkanie organizacyjne w dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 16.00.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2017 r.

O godz. 8.00 msza św w kościele parafialnym w Opolnie Zdroju, po mszy inauguracja rozpoczęcia roku szkolnego o godz. 9.00 w szkole na sali gimnastycznej.

Odwóz dzieci o godz. 10.00.

W miesiącu wrześniu przypada 19 dni żywieniowych.

(Żywienie rozpoczyna się od wtorku 5.09.17 r.).

 Koszt obiadów w szkole wynosi: 19 x 4 ,00 = 76,00 zł

 Koszt śniadań w przedszkolu wynosi: 19 x 1,50 zł = 28,50 zł

Koszt obiadów w przedszkolu wynosi: 19 x 4,00 zł = 76 zł

Koszt podwieczorków  w przedszkolu wynosi: 19 x 1,50 zł = 28,50 zł

 Koszt  wyżywienia ( obiad + śniadanie) w przedszkolu wynosi: 19 x 5,50 = 104,50  

Koszt  wyżywienia ( obiad + śniadanie+ podwieczorek) w przedszkolu wynosi: 19 x 7,00 =133,00 zł

Opłata stała zależy od zadeklarowanych godzin ponad podstawę programową (tj. 8.00-13.00) Każda dodatkowa godzina powyżej jest płatna 1 zł. Np. dziecko zapisane do przedszkola od 6.00 do 16.00 (5 godzin dodatkowych ) za każdy dzień płaci 5zł. W miesiącu wrześniu zatem opłata stała wyniesie 19 x 5 zł = 95 zł.  

Dzieci 6 – letnie są zwolnione z tej opłaty.

Za miesiąc wrzesień należy dokonać płatności do końca miesiąca sierpnia. Opłaty przyjmuje p. Małgorzata Kostuch-Urbańska w pomieszczeniu świetlicy szkolnej w dniach:

28,29 sierpnia 2017 r. w godz. 9.00 do 13.00

30 sierpnia 2017 r. w godz. 13.00 do 15.00

31 sierpnia 2017 r. w godz. 13.00 do 16.00


  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych (rodziców, uczniów,  mieszkańców Opolna Zdroju, Jasnej Góry) na spotkanie z Dolnośląskim Kuratorem Oświaty p. Romanem Kowalczykiem, mające charakter dyskusji na temat przyszłości naszej szkoły. Spotkanie odbędzie się 10 sierpnia 2017 r. o godz. 17.00 w szkole.

 

Od 1 września 2017 r. w związku z wprowadzeniem 10-godzinnego przedszkola ulegają zmianie stawki żywieniowe.

śniadanie- 1,50 zł 

obiad - 4, 00 zł

podwieczorek - 1,50 zł.

Cena obiadu dla uczniów pozostaje bez zmian - 4,00 zł.

Opłaty za żywienie i opłatę stałą należy regulować z góry tzn. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywienia.

Za miesiąc wrzesień opłaty będą przyjmowane w dniach 25, 28 i 29 sierpnia w godz. 9.00-13.00 oraz w dniu 30 sierpnia w godz. 13.00-15.00. 

Koszt żywienia i opłaty stałej za miesiąc wrzesień zostanie zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „Stołówka szkolna”.

-->