Ogłoszenia

Poniedziałek: 

Zajęcia wg. planu.

Odwóz godz. 12:30.

Świetlica do godziny 14:00.

Wtorek, Środa:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych.

(Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz.U.2002.46.432 ze zm.)

Dyżury nauczycieli w godzinach od 8:00 do 13:00.

Czwartek:

Odwóz godz.11:30. 

Świetlica do godziny 14:00.

Piątek:

Msza Św. o godzinie 8.00

Zakończenie roku szkolnego na sali gimnastycznej o godzinie: 8:45

Odwóz:10:30

 

Od września 2017 r. ulega zmianie sposób dokonywania opłat za żywienie i opłaty stałe (w przypadku dzieci korzystających z opieki przedszkolnej powyżej 5 godzin dziennie). Opłata stała za przedszkole i opłata za żywienie dzieci od września br. będzie przyjmowana z góry do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc żywienia, tzn. w miesiącu sierpniu w dniach 28,29,30 i 31 będzie musiała zostać uregulowana opłata za wrzesień 2017 r. Godziny i szczegóły przyjmowania opłat oraz kwoty zostaną zamieszczone na tablicy informacyjnej w budynku szkolnym i na stronie internetowej szkoły najpóźniej do końca miesiąca lipca 2017 r.

Wszelkie zmiany w żywieniu (np. rezygnacja lub wyrażenie chęci korzystania z żywienia) będzie możliwa wyłącznie od nowego miesiąca po uregulowania opłaty.

Kierownik świetlicy: mgr Małgorzata Kostuch-Urbańska.

W załączniku podajemy Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2017/2018. Podręczniki do klas I-VII są darmowe.

W środę 14 czerwca 2017 r. lekcje w naszej szkole do godz. 12.20.  Odwóz w tym dniu o godz. 12.30.  W tym dniu świetlica czynna do godz. 12.30.

Informujemy, że żywienie dzieci tylko do 14 czerwca 2017 r. Prosimy bardzo o rozliczanie się z odpłatności za bieżący miesiąc 14 lub 21 czerwca od 8.00 do 10.00.

Zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 18 kwietnia 2002 r w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ.U.2002.46.432 ze zm.) dni piątek 16.06.2017 r., wtorek 20.06.2017 r. i środa 21.06.2017 r. są w naszej szkole dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla dzieci, których rodzice wyrazili chęć w pisemnych oświadczeniach zostanie zorganizowana opieka w świetlicy szkolnej w godz. 8.00 do 13.00. 

-->