Ogłoszenia

W związku z pojawiającymi się coraz częściej u dzieci przypadkami występowania chorób zakaźnych i pasożytniczych wprowadzono w szkole Procedurę postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej i pasożytniczej (w załączniku)

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolnie Zdroju ogłasza przetarg na dostawy oleju w roku kalendarzowym 2024. 

W załącznikach dokumentacja dotycząca postępowania: 

1. Specyfikacja Warunków Zamówienia 

2. Załączniki dla wykonawców 

3. Projekt umowy 

4. Ogłoszenie o zamówieniu w BZP 

W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm., ) na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego dni 2 i 3 listopada 2023 r. (czwartek i piątek)    w naszej szkole dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów, których opiekunowie wyrażą chęć zapewnienia w tym dniu opieki,  szkoła zapewni zajęcia świetlicowe. Przedszkole pracuje bez zmian. W tych dniach nie ma obiadu dla uczniów. W tych dniach autobus szkolny nie kursuje.  

Dla Nauczyciela

 

  
ZAJĘCIA Z PROJEKTU


 

 

 

 

-->